آبگرم های معدنی

آبگرم های معدنی


                                           * آب گرم رامسر رفتین؟می دونین خواص و ویژگی های آب گرم رامسر چیه *
تو رامسر چشمه‌های آبگرم گوگردی زیادی وجود داره. این چشمه‌ها بیشترشون در امتداد گسل رامسر واقع‌ شدن. در جنوب رامسر، چشمه زیرپل
معروفیت بیشتری داره که آب اون از چند نقطه و ازکف حوضچه خارج می‌شه. در کف حوضچه نیر بلورهای پیریت و گوگرد دیده می‌شه.
میزان دمای بزرگترین آبگرم معدنی رامسر که به شماره یک معروفه ۴۲ درجه سانتیگراده که بهترین حد تحمل بدنه. آب های گوگردی رامسر در زمره
آب های کلربیکربناته کلسیک و منیزین گازدار گوگردی هستند و برای درمان بیماری های جلدی رماتیسم و دردهای عصبی و عضلانی بسیار
سودمندند و دررفع عوارضی که پس از تب بروز می کند از این چشمه ها استفاده می شه.
آب های معدنی رامسر علاوه بر خواص درمانی که دارند در اطراف خود طبیعت زیبا و دیدنی را هم برای گردشگران و طبیعت دوستان به همراه دارند.
رامسر به داشتن چشمه‌های معدنی معروف است که به جز یکی از آنها بقیه چشمه های آب‌گرم هستند. آب های معدنی رامسر علاوه بر خواص درمانی
که دارند در اطراف خود طبیعت زیبا و دیدنی را هم برای گردشگران و طبیعت دوستان به همراه دارند.
میزان دمای بزرگ‌ترین آب‌گرم معدنی رامسر که به شماره یک معروف است ۴۲درجه سانتیگراد است که بهترین حد تحمل بدن است. 
گردشگرانی که ازاین منطقه بازدید کرده‌اند علاوه بر توصیف چشمه های آبگرم معدنی رامسر میزان حرارت آنرا معین کردند.
مکنزی می گوید:درجه آب‌گرم معدنی رامسر صد و چهارده و نیم با درجه حرارت فارنهایت است.
خواص چشمه های آبگرم معدنی رامسر
آبهای گوگردی رامسر در عداد آبهای کلر بیکربناته کلسیک و منیزین گازدار گوگردی است.برای درمان بیماریهای جلدی رماتیسم و دردهای عصبی و
عضلانی بسیار سودمند است و در رفع عوارضی که پس از تب بروز میکند از آن چشمه ها استفاده می شود.

نظر یک پزشک ایرانی درباره آب‌گرم‌های رامسر

روزنامه اطلاعات مورخه دوازدهم فروردین ۱۳۱۲مقاله‌ای با عنوان نظر دکتر ملک زاده درباره آبگرم رامسر(سخت سر سابق)نوشت که در آن به تشریح
اهمیت و خواص درمانی این آبگرم پرداخت.
آقای دکتر ملک زاده که نمایندگی مجلس را نیز بر عهده داشت در یک مسافرت تحقیقاتی مدتی را در رامسر امروزی گذراند و نتایج به دست آمده را
در این مقاله به رشته تحریر در آورد.
وی در بخشی از این مقاله می نویسد:امروز معالجات بسیاری از امراض رماتیسم ها امراض جلدی و… به وسیله استحمام در آبهای معدنی به عمل می
آید و هر قدر بر مراتب علم و دانش افزوده می شود،استعمال آبهای معدنی در معالجات بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و به نتیجه مطلوب که
شفای مرض بیمار است منتهی می شود.

آبگرم های معدنی
5 (100%) 5 votes
✔️ میهمان گرامی : در مسافرت « رعایت اصول نظافت و بهداشت » در جلوگیری از گسترش شیوع بیماری ویروس کرونا بسیار حائز اهمیت است .🔰 رعایت اصول نظافت و بهداشت 🔰