اخبار

آخرین اخبار ملک را از طریق سامانه ما پیگیری کنید

عید نوروز بر همگان مبارک (۱۴۰۱)

نوروز مبارک

گفته میشود نوروز سابقه تاریخی بیش از ۳۰۰۰سال دارد وکوروش دوم بنیان‌گذار هخامنشیان، نوروز را در سال ۵۳۸ قبل از میلاد، جشن ملی اعلام کرد.نوروز را در بسیاری از کشورهای جهان به دلیل آغازفصل بهار گرامی میدارند ولی درکشورایران وجمهوری آذربایجان ودرمیان کردها وافغانستان وبرخی کشورهای دیگر همانند گرجستان وترکیه وتاجیکستان وترکمنستان و… بزرگترین جشن باستانی بشماررفته وبا مراسم وآیین های خاصی جشن گرفته میشود.

درایران وجمهوری آذربایجان ودرمیان کردها آخرین شب چهارشنبه سال بعنوان چهارشنبه سوری با روشن کردن آتش وپریدن از روی آن وبا زمزمه وبیان جملاتی از قبیل “زردی من از تو وسرخی توازمن “انجام میشود وهمین جشن بدلیل اهمیت واحترام ایرانیان باستان به آتش وآیین زرتشت یکی از دلایل اصلی ارج واهمیت نوروز وارتباط آن را به آیین ایرانیان باستان میدانند.

سابقه تاریخی این جشن بزرگ درایران بهمراه مراسم وآیین های خاصی که داشته ودرآن سفره هفت سین چیده میشود ودیدوبازدید عید انجام وپول نو به کوچکترها داده میشود وشادی وسرور انجام میشود منجر شده با وجود فراز ونشیبهای بسیار درتاریخ کشورهایی که این رسم برقراربوده از جمله ایران وجمهوری آذربایجان وافغانستان وکردها(همانند تحریم نوروز توسط طالبان درافغان ویا مخالفتهایی که درایران همیشه وجودداشته است ویا جلوگیری دولت شوروی سابق از برپایی جشن نوروزو…) نه تنها ازبین نرفته بلکه توسعه ورشد یافته بطوری که هماکنون این جشن درمجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ سه شنبه ۴ اسفند ۱۳۸۸ برابر با ۲۳ فوریه ۲۰۱۰ با تصویب قطعنامه‌ای روز ۲۱ مارس برابر با ۱ فروردین را در چارچوب ماده ۴۹ و تحت عنوان فرهنگ صلح به عنوان روز جهانی نوروز به تصویب رسید.

گفته میشود تنها تغییرات وتفاوت هایی که در نوروز وجود داشته سفره هفت شین دردوران زرتشت بوده که بعدها هفت سین ویا دربرخی کشورها هفت میوه گذاشته میشود ودرآذربایجان به سفره آجیل نیز افزودند وماهی نیز جزو این سفره شده ولی به هرحال این جشن با همان شور وشعف وشادی وسرور انجام میشود ومردم دراین ایام به دیدوبازدید هم رفته ونوروز وآمدن ایام جدید راتبریک گفته وبرای هم آرزوی موفقیت وسلامت وشادکامی میکنند وهرکس که کینه وقهر واختلافی داشته باید دراین روز به دوستی وصفا تبدیل کند.

دررابطه با هفت سین اطلاعات دقیقی دردست نیست ولی فلسفه هفت سین را چنین میتوان عنوان کرد:

 برای ایرانیان باستان عددهفت مقدس بوده وایام هفته را هفت روز تعیین کرده اند وآسمان را هفت طبقه (زهره، مشتری، عطارد، زحل، مریخ، زمین و خورشید)که این خود شاید مهمترین دلیل هفت سین بوده.

ایرانیان برطبق رسوم چندین روز مانده به عید به خانه تکانی میپردازند ولباس تازه میخرند وخانه وکاشانه را میآرایند خوشبو میکنند وظاهرشان را آراسته میکنند تا با تمیزی وآراستگی به استقبال سال جدید بروند وکهنه وبدی و… را از خود دورکنند وسفره ایی پهن میکنند ودرآن هفت چیزکه با حرف ِسین شروع شده باشد میگذارند (هفت سین مینامند):

سبزه: که نمادی از سرسبزی وخرمی طراوت وزندگی است

سرکه: نماد شادی (میوه درخت تاک در ایران، میوه شادی خوانده میشد)

سمنو: از جوانه ی گندم، نماد رویش و برکت

سیب: میوه ای بهشتی و نماد زایش

سیر : نگهبان سفره (در اکثر فرهنگ های آریائی برای سیر نقش محافظت کننده از شر قائل بودند)

سماق: نماد مزه زندگی

سنجد: بوی برگ و شکوفه ی آن محرک ِعشق و دلباختگی است.

سکه: موجب برکت و پیشرفت وتوانگری

کتاب مقدس که در گذشته اوستا و اکنون قرآن است و بودنش بر سر سفره باعث رونق میباشد.

آینه و شمع بر سر سفره هفت سین نیز نماد ِنور و روشنایی و شفافیت است. معمولا تخم مرغ نیز بر سر سفره ی هفت سین میباشد که نماد ِنطفه و باروری و زایش است.

نوروز یکی از بزرگترین جشن های ملی درجهان است که نه تنها برای خود فلسفه وتاریخچه طولانی دارد بلکه مردم را به همدلی ودوستی وتلاش وحرکت دعوت میکند وچنین ایامی برای ما وهمه آنهایی که این جشن را پاس میدارند گوهرگرانبها وملی است که بی آن هویتی باقی نمیماند وهمین عظمت وشکوه وبلندای وجود آن باعث شده تا هزاران سال پرتلاطم را با اقتدار وسلامت عبورکند وهمچنان بزرگترین جشن ومراسمی باشد که دارندگانش به آن میبالند وپایبند هستند.

عید نوروز بر همگان مبارک (۱۴۰۱)
5 (100%) 15 votes
✔️ میهمان گرامی : در مسافرت « رعایت اصول نظافت و بهداشت » در جلوگیری از گسترش شیوع بیماری ویروس کرونا بسیار حائز اهمیت است .🔰 رعایت اصول نظافت و بهداشت 🔰